September 8, 2015 Comments (1) Uncategorized

Siku w Weronie za 18 EUR | Pee in Verona for 18 EUR

Arena in Verona

Zacznijmy może od tego, że Werona jest przepiękna i na pewno warto poświęcić jej przynajmniej 2 dni (my mieliśmy 4 godziny ;)). W przeciwieństwie do Wenecji, boczne uliczki są śliczne i zadbane. Najchętniej wsadziłabym nos w każdy zakątek, bo każdy jest inny i każdy fajniejszy od poprzedniego. Veronę jednak dość trudno się  fotografuje, ponieważ… wszystko jest krzywe :D
Let’s start with this statement: Verona is beautiful and you definitely should spend there at least 2 days (we had 4 hours…). Unlike in Venice all the streets there are cute and neat. I would stick my nose in every corner, because each one is different and cooler than the other. However, it’s hard to shoot photos, because everything is… skew :D

Mieliśmy zupełnie inne wyobrażenie o tym mieście. Kojarzyło nam się ono oczywiście z Szekspirem. Nie bardzo rozumiemy całe poruszenie wokół naiwnej miłości dwóch nastolatków, więc nigdy nie mieliśmy motywacji, żeby się tu wybrać. Na dodatek balkon został domurowany dopiero w 1935 roku… W sumie pojechaliśmy tam tylko dlatego, że było po drodze. Z tego samego powodu zaplanowaliśmy na Weronę tylko 2 godziny – wjeżdżamy, oglądamy ten cholerny balkon i spadamy. A tu taka niespodzianka!  (Wciąż jednak nie rozumiemy, o co chodzi z zajawką na Romea i Julię.)
We had a completely different picture of this city in our heads. The one connected to Shakespeare of course. We don’t really understand the hype around the naive love of two teenagers, so we also didn’t have motivation to go there. Additionally, the balcony was build in 1935… So we went there only because it was on our way. For the same reason we only planned 2 hours there. You know, like we go there, we see the fucking balcony and we go to our next spot. Surprise, surprise! (However, we still don;t get the hype around Romeo and Juliet.)

Co do siku za 18 EUR… W drodze powrotnej do samochodu Daniel musiał iść do toalety. W okolicy były dwie – miejska za 1,50 EUR oraz w Burger Kingu dla klientów. Plan był taki, żeby kupić tylko coś zimnego do picia, ale okazało się, że towarzystwo może by coś jeszcze zjadło, bo przed nami jeszcze kilka godzin drogi. I w ten sposób we Włoszech, królestwie jedzenia, Daniel poszedł do łazienki za 18 EUR… Nie muszę chyba wspominać, że jedzenie było okropne? ;)
Regarding going to pee for 18 EUR… On our way back to the car Daniel had to visit the toilet. We had 2 options: public toilet for 1,50 EUR or Burger King toilet free for clients. We chose 2nd option, because we were thirsty. Inside everyone was “kind of hungry” and since we had few hours in the car ahead of us, we decided to eat something small. And so, in the food kingdom, Daniel went to the toilet for 18 EUR. I don’t have to mention that the food was awful.

One Response to Siku w Weronie za 18 EUR | Pee in Verona for 18 EUR

  1. ShanLax says:

    Cialis 20 En Madrid Precio De Cialis Generico Cash On Delivery Levaquin Online viagra cialis Best Price For Cialis 5mg Prezzo Kamagra 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *